Read more...
4 april 1840

De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) is verantwoordelijk voor de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer in de Scheldegebied. Dit Vlaams-Nederlands orgaan is opgericht in uitvoering van artikel 9 van het Scheidingsverdrag van 19 april 1839 dat de scheiding tussen België en Nederland regelde. Dit artikel bepaalt dat de Scheldevaart, het loodswezen en de betonning
en de bebakening worden onderworpen aan een gemeenschappelijk toezicht, uitgeoefend door de wederzijdse commissarissen.
De eerste bijeenkomst van de PC was op 4 april 1840, exact 180 jaar geleden. De Permanente Commissie vergadert elk kwartaal, afwisselend in Nederland en Vlaanderen.

Proces-Verbaal n°1

Sinds 1839 is de Permanente Commissie bijna ononderbroken blijven functioneren en heeft zich door verdere afspraken en verdragen getransformeerd tot hoofdverantwoordelijke voor het scheepvaartverkeer van en naar de Scheldehavens. Deze ambtelijke samenwerking kan teruggrijpen op een lange traditie.

Meer Nieuws
Nederlands diensthoofd GNA
Vanaf 01 september '23 wordt Jur Janse het Nederlands diensthoofd
Read more
Comité Ketenverstoring optimaliseert scheepvaartverkeer
Read more
Chain Disruption Committee optimises shipping traffic
Read more
New radar tower at Westdorpe enlarges operating area of the River Scheldt Radar Network
For many years, the Joint Nautical Management (GNB) has relied on radar towers to ensure safe and smooth shipping traffic in the Scheldt area. As the operational area increased, so did the need for new (and renovated) radar towers.
Read more
Nieuwe radartoren Westdorpe vergroot werkingsgebied Schelderadarketen
Al jarenlang doet het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB) een beroep op radartorens om veilig en vlot scheepvaartverkeer te garanderen in het Scheldegebied. Naarmate het werkingsgebied vergroot, stijgt ook de nood aan nieuwe radartorens
Read more
Eén gebied, twee voertalen
In het Scheldegebied is de voertaal voor schepen Nederlands of Engels.
Read more
One area - two official languages
Within the Scheldt area, Dutch and English are the working languages.
Read more
Schaar van Valkenisse gesloten
Op donderdag 9 februari heeft de GNA besloten de nevengeul Schaar van Valkenisse te sluiten. De geul is al langere tijd instabiel. Vanaf 2021 was de Schaar van Valkenisse al gesloten voor opvarende beroepsvaart, voor afvarende binnenvaart waren beperke...
Read more
Radar Saeftinghe: search for new location
In the Grenspark Groot-Saeftinghe, the province of Zeeland will build a panorama hill with a watchtower next year. The plans were recently approved. The project also immediately opens up perspectives for the integration of a radar tower for vessel traf...
Read more
Pioneering Spirit sails to Vlissingen
UPDATE: Did you miss the arrival of the Pioneering Spirit? We made a movie; The largest work ship in the world will arrive at the port of Vlissingen. This offshore vessel is shaped like a gigantic catamaran. ...
Read more
BET bouwt radartoren in Wemeldinge
Met de komst van meer windmolenparken bij Krammer ondervindt het vliegverkeer vanaf het militaire veld Hoogerheide (nabij Bergen op Zoom) hinder. Defensie (Nederland) heeft het Beheer en Exploitatieteam gevraagd om een radartoren te bouwen en te onde...
Read more