search
NL
A A A A
News

Flyer binnenvaartpassagiersschepen

15/04/19

Drie instanties waken erover dat de scheepvaart op de Westerschelde vlot en veilig kan verlopen:
- de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) zorgt voor het verkeersmanagement en het daarbij horende toelatingsbeleid;
- de verkeerscentrales hebben het overzicht over het totale verkeersbeeld in het GNB-gebied en zorgen voor efficiënt verkeer van en naar de havens;
- zeeschepen hebben een loods aan boord als adviseur.

Het naleven van de specifieke regels voor de binnenvaartpassagiersschepen
draagt bij tot een verhoogde veiligheid in dit gebied:
- kennis van de geldende marifoonprocedures;
- gebruik van de voertaal Nederlands of Engels;
- verplichte melding van het aantal opvarenden bij het binnenkomen van het GNB-gebied;
- varen toegestaan tot de maximale toegelaten golfhoogte van 1,5 meter;
- varen is toegestaan vanaf een zicht van minimaal 1000 meter.

Het niet navolgen van deze regelgeving is een strafbaar feit met als mogelijk gevolg:
- verbod om de reis verder te zetten;
- verplichting om een loods aan boord te nemen, op kosten van de rederij.


binnenvaartpassagiersschepen NL EN.pdf
binnenvaartpassagiersschepen FR DT.pdf
More News
flyer river cruises on the river Scheldt NEW
read more
new application form inbound- outbound navigation
read more
newsarchive