search
NL
A A A A
BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

Business Intelligence is een instrument dat gegevens haalt uit het Informatieverwerkend Systeem (IVS) en omzet tot beleidsrelevante informatie. BI werkt gebruiksvriendelijk, want de gegevens zijn makkelijk op te vragen en bovendien kan de informatie aanschouwelijk worden weergegeven.

BI wordt o.a.gebruikt bij de studie ketenbenadering om de wachttijden in het Scheldegebied in beeld te brengen.