search
NL
A A A A
Medegefinancierd door de Europese Unie
Gevaarlijke stoffen

Regeling Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Het vervoer van gevaarlijke stoffen tussen de zee en de havens is vastgelegd in de Regeling vervoer van gevaarlijke stoffen met zeeschepen (RVGZ). Deze regeling bepaalt dat zeeschepen moeten voldoen aan de internationale voorschriften, zoals de IMDG-Code. Daarnaast bevat het RVGZ bepalingen omtrent maximaal toegelaten hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

De Permanente Commissie (PC) heeft regels opgesteld over het melden van gevaarlijke stoffen aan de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA). 

Hieronder vindt u de Gezamenlijke Bekendmaking van de Permanente Commissie en het meldingsformulier gevaarlijke stoffen.

<< previous  1 2 3 next >> page 1