A module was found, but the Moduledefinition or Webpackage was deleted..
NL
A A A A
Voertalen in het Scheldegebied

Gebruik Nederlands of Engels als voertalen in de marifooncommunicatie

De Westerschelde is één van de drukstbevaren wateren ter wereld. Door het intensieve gebruik van de rivier en daarbij de grote vermenging van zeevaart en binnenvaart in het Scheldegebied is het van belang dat de vaarweggebruikers onderling en met de verkeersleiding duidelijke afspraken kunnen maken. 

Het onderling goed kunnen communiceren van de bemanning is van essentieel belang voor het waarborgen van de veiligheid op de rivier en voor de omgeving.

Met het uitvaardigen van een Gezamenlijke Bekendmaking wordt nogmaals gewezen op de voertaalverplichting in het Scheldegebied. Met de inwerkingtreding van de Gezamenlijke Bekendmaking van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) op 20 juli 2011, is het gebruik van het Nederlands of Engels bij onderlinge communicatie tussen vaarweggebruikers in het gebied of bij communicatie met de verkeersleiding verplicht gesteld. Het niet naleven hiervan is een strafbaar feit.

In de periode juli - december 2011 wordt de bemanning van schepen die deze verplichting overtreedt nadrukkelijk gewezen op de voertaalverplichting. Na 1 januari 2012 wordt bij het niet naleven van de voertaalverplichting strafrechtelijk opgetreden.

< Meer>:

Read more...