search
NL
A A A A
Medegefinancierd door de Europese Unie
Schelde Directeuren Vergadering

De Schelde Directeuren Vergadering (SDV) is het voorportaal van de Permanente Commissie (PC). De vergadering bereidt de beslissingen van de PC voor en staat in voor de door de PC opgedragen studies en projecten. Voor de uitvoering daarvan kan de SDV werkgroepen oprichten. Daarnaast is zij ook het forum voor het nemen van beleidsbeslissingen over operationele problemen die zich voordoen bij de uitoefening van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer.

De SDV bestaat uit een mix van vertegenwoordigers van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit en van direct betrokken beleidsafdelingen. 

Samenstelling Vlaanderen:

  • Vlaams voorzitter: mevr. N. Bos, afdelingshoofd Scheepvaartbegeleiding, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
  • Scheldedirecteur: dhr; Stéphane Van de Velde, staf Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
  • Adviseur: mevr. R. Andries, wnd. celhoofd GNA, afdeling Scheepvaartbegeleiding, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
  • Adviseur: dhr. D. Sauvage, afd. Haven- en Waterbeleid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  • Vlaams PC-secretaris: dhr. R. Slabbinck, Stafdienst, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
  • Vlaams SDV-secretaris: mevr. A. Bonjé, afdeling Scheepvaartbegeleiding, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Samenstelling Nederland:

  • Nederlands voorzitter: dhr. M.J.A. Zeeman, directeur Netwerk Ontwikkeling, Rijkswaterstaat Zee en Delta
  • Adviseur: dhr. E. Adan, diensthoofd GNA, Netwerkontwikkeling Verkenningen en Planuitwerking, Rijkswaterstaat Zee en Delta 
  • Nederlands PC-secretaris: dhr. J. Hollaers, senior adviseur Netwerkontwikkeling en Visie, Rijkswaterstaat Zee en Delta   
  • Nederlands SDV-secretaris: dhr. A. Eversdijk, senior adviseur Netwerkontwikkeling en Visie, Rijkswaterstaat Zee en Delta