A module was found, but the Moduledefinition or Webpackage was deleted..
NL
A A A A
VESSEL TRAFIC SERVICES (VTS)

De definitie luidt:

'diensten ingesteld door een bevoegde overheid, bedoeld om de veiligheid en de doeltreffendheid van scheepvaartverkeer te verbeteren en het milieu te beschermen. Deze diensten dienen de mogelijkheid te hebben om te communiceren met het verkeer, te reageren en te anticiperen op gevaarlijke verkeerssituaties die zich in een VTS-gebied kunnen ontwikkelen.'

Hoe werkt het?

Met apparatuur (radar, marifonie, informatieverwerkende systemen, zicht-observaties, automatisch identificatiesysteem) worden gegevens verzameld en geëvalueerd door de verkeersleiders. Afhankelijk van het resultaat wordt de informatie verstrekt aan wie het aangaat. Bij het verstrekken van informatie wordt een verdeling gemaakt, het merendeel van de informatie is algemeen en houdt niet direct verband met een veilige navigatie of verkeersafwikkeling. Onder algemene informatie wordt verstaan het weerbericht of informatie over werkzaamheden op het water, enz...

De VTS-taken volgens de IMO-richtlijnen zijn: 

  • verzamelen van gegevens;
  • evalueren van gegevens;
  • verstrekken van informatie;
  • verlenen van navigatie assistentie;
  • ordenen van het scheepvaartverkeer;
  • het ondersteunen van aanverwante activiteiten zoals loodsdiensten, havendiensten, MARine POLution (MARPOL) en Search And Rescue (SAR).
Read more...