A module was found, but the Moduledefinition or Webpackage was deleted..
NL
A A A A
MARIFOON BLOKINDELING (MFBI)

De communicatie tussen schip en verkeerscentrale verloopt via de marifoon. Het Scheldegebied is in verschillende blokken ingedeeld.

De nieuwe blokindeling is er gekomen in uitvoering van een opdracht van de Permanente Commissie. De blokindeling en de bijhorende procedures zijn uitgewerkt in een werkgroep waar de vaarweggebruiker vertegenwoordigd is: Vlaamse en Nederlandse loodsen, de Vlaamse en Nederlandse binnenvaartverenigingen, de Vlaamse en Nederlandse verkeersleiders, het Beheer- en Exploitatieteam en de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit.

De marifoonblokindeling kunt u op de homepage downloaden.

Read more...