Doorvaartregime bruggen Kanaal van Gent naar Terneuzen
Internal nr: 2020/00064.  Valid from 31/05/2020. 

Bass 64/2020
Vaarweg: van Kanaal Gent-Terneuzen km 28.1 tot Kanaal Gent-Terneuzen km 18.1

Omschrijving: Doorvaartregime bruggen Kanaal van Gent naar Terneuzen

Vervangt: 85/2006 / 111/2005

 

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

Om onduidelijkheden bij het doorvaren van de bruggen van Sluiskil, Sas van Gent en Zelzate weg te nemen het noodzakelijk is om dit opnieuw te omschrijven.

De opgesomde verkeerstekens (lichten en borden) zijn uitgevoerd conform Bijlage 5 van het Nederlandse Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen en Afdeling V van het Belgische Scheepvaartreglement voor het kanaal Gent-Terneuzen.

Voor de leesbaarheid is er voor gekozen om geen verwijzingen op te nemen.

 

A.      Algemeen 

1.       Het normaal kanaalpeil wordt zoveel als mogelijk gehandhaafd op N.A.P. + 2,13 m. (T.A.W. + 4,45 m.), met geen grotere afwijkingen dan 0,25 m.

2.       De doorvaarthoogtes zijn zoveel minder als de waterstand op het kanaal hoger is dan het normaal kanaalpeil.

3.       De bruggen draaien niet voor schepen die na het eenvoudig strijken van de mast, (radar)antennes, etc. en/of na het eenvoudig laten zakken van het hydraulisch stuurhuis onder een gesloten brug of vaste overspanning kunnen doorvaren.

4.       Schepen die een opening wensen moeten dit tijdig aangeven bij de autoriteiten. De bruggen zijn bereikbaar op marifoonkanaal 11 met de respectievelijke roepnamen ‘Brug Sluiskil’, ‘Brug Sas van Gent’ en ‘Brug Zelzate’.

5.       Schepen die een brugopening nodig hebben moeten bij gesloten of draaiende brug voor het stopbord op 200 m. afstand van de brug wachten tot uitsluitend het groene vaste licht wordt getoond.

6.       Voor de bruggen van Sluiskil en Sas van Gent geldt een oploopverbod vanaf 200 meter voor de betreffende brug. Dit verbod is door verkeerstekens aangegeven.

7.       Schepen die van een brugopening gebruik maken moeten rekening houden met een korte vertraging in verband met het combineren met andere vaartuigen of drukte van het wegverkeer.

 

B.      Doorvaartcriteria 

1.       Voor de bruggen Sas van Gent en Sluiskil:

1.1.  De midden overspanning en doorvaartopening:

a.       bij een gesloten brug is de doorvaarthoogte beperkt tot 7,00 m. bij normaal kanaalpeil;

b.       bij een volledig geopende brug is de doorvaarthoogte onbeperkt;

c.        het is verboden onder een draaiende brug door te varen;

d.       de doorvaartbreedte is 60 m;

e.        kan gestremd worden bij een aanhoudende windkracht van 10 Bft of meer;

f.         wordt niet bediend bij een zicht minder dan 250 m;

g.       de doorvaartopening is gestremd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 07.40 tot 08.00 uur en van 16.40 tot 17.00 uur.

1.2.  De westelijke overspanning en doorvaartopening:

a.       bij een gesloten of draaiende brug is de doorvaarthoogte beperkt tot 7,00 m. bij normaal kanaalpeil;

b.       bij een volledig geopende brug is de doorvaarthoogte onbeperkt;

c.        de doorvaartbreedte tussen de markeringen is 27 m;

d.       is verboden voor zeeschepen;

e.        is verboden voor schepen die één of meer van de volgende afmetingen overschrijden:

Lengte x breedte x diepgang = 135,00 x 12,00 x 4,50 m

1.3.  De oostelijke vaste overspanning:

a.       de doorvaarthoogte is beperkt tot 6,50 m. bij normaal kanaalpeil;

b.       de doorvaartbreedte tussen de markeringen is 20 m;

c.        is verboden voor zeeschepen;

d.       is verboden voor schepen die één of meer van de volgende afmetingen overschrijden:

Lengte x breedte x diepgang = 135,00 x 12,00 x 4,50 m

 

2.       Voor de brug Zelzate:

2.1.  De midden overspanning en doorvaartopening:

a.       bij een gesloten of draaiende brug is de doorvaarthoogte op de hoogste hoogte beperkt tot 9,25 m. bij normaal kanaalpeil. De doorvaarthoogte neemt af naar de zijkant en bedraagt tegen de brugpijlers 6,75 m. bij normaal kanaalpeil;

b.       bij een volledig geopende brug is de doorvaarthoogte onbeperkt;

c.        het is verboden onder een draaiende brug door te varen;

d.       de doorvaart breedte is 60 m;

e.        kan gestremd worden bij een aanhoudende windkracht van 8 Bft of meer;

f.         wordt niet bediend bij een zicht minder dan 250 m;

g.       de doorvaartopening is gestremd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 07.40 tot 08.00 uur en van 16.40 tot 17.00 uur. De stremming wordt opgeschort voor de doorvaart van een zeeschip met een lengte groter dan 245 m.

2.2.  De westelijke vaste overspanning:

a.       de doorvaarthoogte is beperkt tot 7,50 m. bij normaal kanaalpeil;

b.       de doorvaartbreedte tussen de markeringen is 19,9 m;

c.        is verboden voor zeeschepen.

2.3.  De oostelijke vaste overspanning:

a.       de doorvaarthoogte is beperkt tot 7,40 m. bij normaal kanaalpeil;

b.       de doorvaartbreedte tussen de markeringen is 19,7 m;

c.        is verboden voor zeeschepen.

 

C.      Verkeerstekens 

1.       Voor alle bruggen:

1.1.  Bij een rood vast licht én boven de doorvaartopening één of twee gele vaste lichten is doorvaren niet toegestaan, behalve voor schepen van beperkte hoogte.

1.2.  Bij een gedoofd geel licht wordt doorvaren van de brug alleen toegestaan met toestemming door of namens een bevoegd persoon.

1.3.  Bij een vast rood licht met daaronder een vast groen licht is doorvaren verboden, maar wordt dit spoedig toegestaan, tenzij toestemming wordt verleend door of namens een bevoegd persoon.

 

2.       Voor de bruggen Sluiskil en Sas van Gent:

2.1.  Bij de westelijke overspanning is bij een rood vast licht met daaronder een groen knipperend licht doorvaren niet toegestaan, behalve voor schepen van beperkte hoogte.

2.2.  Tijdens de beweging van de brug naar de geopende stand wordt boven het bedieningsgebouw één rondom schijnend wit isofase licht 10 sec. getoond.

2.3.  De doorvaarthoogtes van de westelijke, midden- en oostelijke doorvaartopening worden aangegeven door hoogteschalen. De hoogteschalen zijn verlicht.

2.4.  Op 500 m. noord en zuid van bruggen staan voorhoogteschalen die de doorvaarthoogte van de westelijke en oostelijke doorvaartoverspanningen aangeven. De voorhoogteschalen zijn verlicht.

2.5.  Op 650 m. noord en zuid van de bruggen staan informatiepanelen (DRIPS) opgesteld die in vier talen aangeven wanneer de brug opendraait of dichtdraait.

2.6.  Het spuien met de sluizen van Terneuzen wordt aangegeven door drie rode vaste lichten in de vorm van een gelijkzijdige driehoek met de top naar boven.

 

3.       Voor de brug Zelzate:

3.1.  Tijdens de beweging van de brug naar de geopende of gesloten stand wordt op de brugpijler, het dichtst bij de stuurboordsoever volgens de vaarrichting bevestigd aan de straatverlichtingspaal, één wit flikkerlicht getoond rechtvooruit schijnend naar de aanlopende scheepvaart toe.

3.2.  Aan stuurboordsoever zijn op de verst van de brug verwijderde beschermconstructie twee hoogteschalen aangebracht. De hoogteschaal het dichtst bij de oever is van toepassing op de betreffende zijopening. De hoogteschaal het verst verwijderd van de oever is van toepassing op de midden overspanning. De schaal op de metalen liggers van de brugklappen geven het verloop van de kromming van de brugliggers aan. De hoogteschalen zijn niet verlicht.

 

4.       Doortocht van Zelzate:

4.1.  De doortocht van Zelzate is aangeduid door semaforen aan de noord- en zuidkant ervan. De betekenis van de op de semaforen getoonde lichten is:

a.       Twee rode lichten onder elkaar: doorvaartverbod voor alle schepen;

b.       Een groen licht onder een rood licht: doorvaartverbod voor schepen breder dan 16,0 m.;

c.       Twee groene lichten onder elkaar: doorvaart toegestaan voor alle schepen.

 

D.     Overige bepalingen 

Bass 085-2006 en Bass 111-2005 worden ingetrokken bij het van kracht worden van deze Bass.

 

Deze bekendmaking wordt in de Nederlandse Staatscourant gepubliceerd en treedt in werking bij deze publicatie.

 


Vlissingen,  31 mei 2020    
     
     
De Rijkshavenmeester Westerschelde,                       De Administrateur-generaal van het Agentschap voor
    Maritieme Dienstverlening en Kust, 
namens deze,   namens deze, 
De GNA adviseur,   De Nautisch Dienstchef GNA 
     
A.J. van Asch      B. Vanmeensel
 
     

Deze bekendmaking is tevens te downloaden op www.vts-scheldt.netFlanders
imagination works
The Joint Nautical Management is a treaty-law cooperation between the Flemish and the Dutch government and guarantees safe and smooth shipping traffic in the Scheldt area.