GNB beheersgebied - GB 05-2022 Loodsen op afstand (LOA) bij stormbeloodsing
Internal nr: 2022/00063.  Valid from 02/05/2022. 

Bass 63/2022
Vaarweg: van Aanloop West entry-punt km 0 tot Beneden-Zeeschelde km 12.1

Omschrijving: GNB beheersgebied - GB 05-2022 Loodsen op afstand (LOA) bij stormbeloodsing

Vervangt: 132/2020 / 88/2018

 

 

 

Vaarweg:             GNB beheersgebied

Omschrijving:    GB 05-2022 Loodsen op afstand (LOA) bij stormbeloodsing

 


De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit publiceert hierbij de in bijlage gevoegde Gezamenlijke Bekendmaking:

 

GB 05-2022 Loodsen op afstand (LOA) bij stormbeloodsing

 

 

Bass 132-2020 komt bij inwerkingtreding van deze Gezamenlijke Bekendmaking te vervallen.

 

Deze Bekendmaking wordt in de Nederlandse Staatscourant en het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

 

 


Vlissingen,  2 mei 2022    
     
     
De Rijkshavenmeester Westerschelde,                       De Administrateur-generaal van het Agentschap voor
    Maritieme Dienstverlening en Kust, 
namens deze,   namens deze, 
De GNA adviseur,   De Nautisch Dienstchef GNA 
     
 A.N.G.M. van Nassau      B. Vanmeensel
 
     

Deze bekendmaking en eventuele bijlagen zijn gepubliceerd op www.vts-scheldt.netBijlagen:

Naam Omschrijving Grootte
Bass 2022-063 GNB - GB 05-2022 Loodsen op afstand (LOA) bij stormbeloodsing.pdf Bass 063-2022 44 kb
GB 05-2022 Loodsen op afstand (LOA) bij stormbeloodsing.pdf GB 05-2022 Loodsen op afstand (LOA) bij stormbeloodsing 576 kb
Flanders
imagination works
The Joint Nautical Management is a treaty-law cooperation between the Flemish and the Dutch government and guarantees safe and smooth shipping traffic in the Scheldt area.